Polska sztuka współczesna

Zbiory malarstwa prezentują wszystkie tendencje w powojennej sztuce polskiej, od koloryzmu przez ekspresjonizm, rożne odmiany sztuki surrealistycznej czy też metaforycznej.

Fot. 1 Obraz Pieta, autorstwa Waldemara CwenarskiegoFot. 1 Obraz Pieta, autorstwa Waldemara Cwenarskiego
Znajdziemy tu prace Tadeusza Brzozowskiego, Adama Marczyńskiego, Tadeusza Kantora czy Kazimierza Mikulskiego;.unikatową część zbiorów stanowią prace Waldemara Cwenarskiego. Pozostawił on dosyć skromny ilościowo spadek artystyczny, niemniej jego prace są wysoko cenione z uwagi na niezależny charakter, a także siłę ekspresji. Zwłaszcza Pieta z 1951 poraża swoją siłą kontrastów i nietypowym ujęciem tematu przewodniego.

Zbiory prac zwracają swoją uwagę swoistym indywidualizmem, interesujące dzieła prezentują Eugeniusz Geppert, Maria Dawska, Alfons Mazurkiewicz czy Jerzy Rosołowicz.

Rzeźba nie tworzy w zbiorach sztuki współczesnej dużego zestawu, niemej jednak znajduje się w nim wiele prac wybitnych twórców jak np., Aliny Szapocznikow Ekshumowany, Zofii Ważnej Spotkanie oraz Stanisława Kulona Na targ.

Grafika współczesna jest reprezentowana poprzez duży zestaw prac wielu artystów polskich . Szczególnie wyróżniają się dzieła artystów zwianych z Akademią Krakowską (Mieczysław Weyman, Konrad Srzednicki); nie brakuje również prac autorów młodego pokolenia: Jacka Gaja czy Andrzeja Pietscha. Niewątpliwie najcenniejszy zespól kolekcji stanowi zbiór grafik Józefa Gielniaka. Tworzył on głównie w technice

Fot. 2 J. Gielniak, grafika Improwizacja dla GrażynkiFot. 2 J. Gielniak, grafika Improwizacja dla Grażynki
linorytu. Tematem dominującym było sanatorium "Bukowiec" w którym się leczył i pracował oraz sama choroba, powstały cykle prac: "Sanatorium", "Improwizacje", "Improwizacje dla Grażynki".

Przedstawiciele grafiki obcej to: J.Fieldander, Mauso Ikedy oraz Tetusy Nody.

Ceramika artystyczna stanowi niezwykle cenny zespół zabytków współczesnej sztuki polskiej. Ceramika była systematycznie kompletowana od początku lat powojennych , zawiera przykłady twórczości poszczególnych artystów oraz całych kręgów.

Szczególnie bogaty jest zespól prac artystów związanych z wrocławską PWSSP, m.in. Julii Kotarbinskiej, Rudolfa Krzywca, Rufina Kominka, natomiast z młodszego pokolenia : Bronisława Wolanina, Ewy Mehl i Stanisława Szyby. Na szczególna uwagę zasługuje twórczość nestora polskich ceramików Henryka Gaczyńskiego z Warszawy oraz reliefy ceramiczne Antoniego Starczewskiego z Łodzi.

Kolekcja polskiej sztuki współczesnej składa się w sumie z 20 tysięcy eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii, projektów konceptualnych i dokumentacji happeningów. Wystawa jest autorską propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera i stanowi prezentację obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich. Wśród pokazywanych prac są dzieła m.in. Witkacego, Jaremy, Nowosielskiego, Hasiora, Lebensteina oraz największa w Europie kolekcja dzieł Magdaleny Abakanowicz. 

 

Agnieszka Jędruszek-Owczarek

 

Pozostałe wystawy stałe:

Sztuka Śląska XII-XVI wieku